Sunday, September 19, 2010

दबंग ...


लय भारी पिच्चर आहे !!
आपन पुन्यामंदे निल्याम टॉकीजला बघितला ...
अपली आक्की गँग आल्ती.
आयला सल्ल्या कसला धूतो एकेकाला. आनी कायपन नाचतो. एक नंबर!!
आपन पन गनपतीत तसलाच डान्स करनार ए. आनी संत्याला पन तसच फोड्नार आहे.
आनी तो पादायचा डायलॉग तर लईच भारी. असलं घान हसलो आमी सगळे.
ती आयटम पन भारी ए. मुन्नी वर तर पिच्या च्या शिट्ट्या थांबतच नवत्या... आपन सगळे नाचलो.
फुल्ल पैसे वसूल ए पिच्चर !!
गेल्या वर्षी मिशी उडवली तर बापाने गालफाडला होत आपल्याला .. आता सल्ल्या सारखी मिशी ठेवनारे.
(फोटोमदे - मी आनी पिचू ...)

5 comments:

davbindu said...

जबरा रे....

koustubh kulkarni said...

Dhanyawaad !!!

prajakta said...

ek dam fadu re

koustubh kulkarni said...

yadi hay kka !!!
(mhanje dhanyawaad :) )

Anonymous said...

Elo, I'm new. Thought I'd say howdy.

see you around and Thank you

(apologise if this is the wrong place to post)